Taal

Taal

Taal zorgt ervoor dat wij contact met elkaar kunnen hebben en onze gedachten en gevoelens kunnen delen. Met taal kunnen we kenbaar maken wat we willen en denken. Voor ieder mens, jong of oud, is taal daarom van groot belang. Problemen met taal staan een goede communicatie in de weg. Hier kan sprake van zijn in het geval van: taalontwikkelingsproblemen bij kinderen (zoals problemen met zinsbouw en woordenschat: zie ook www.kindentaal.nl), dyslexie, meertaligheid, een afasie na een hersenbloeding of hersentrauma en bij communicatiestoornissen bij ASS (Autisme Spectrum Stoornis) of door een verstandelijke beperking of dementie.

Interessante filmpjes over dit onderwerp: