Voor kinderen

Voor kinderen

Onze aanpak in het werken met kinderen is speels en kindgericht. De door ons gebruikte methodieken en werkvormen zijn aantrekkelijk, afwisselend en op de interesse van het kind afgestemd. Op deze wijze komen kinderen graag naar de logopedie en wordt er in de meeste gevallen al gauw resultaat geboekt. Ouders en gezinsleden worden intensief bij de behandeling betrokken, door hen te coachen en te begeleiden. Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting voor thuis en op school. Er worden passende oefeningen en opdrachten meegegeven voor thuis.

Logopedie kan zinvol zijn voor kinderen van alle leeftijden: van baby’s tot jong volwassenen. Bij kinderen komen problemen met spreken, zinsbouw, woordenschat, auditieve functies, adem, stem, vloeiendheid, mondgedrag, lezen en spellen voor. Het is verstandig om bij twijfels over de communicatieve vermogens van een kind tijdig aan de bel te trekken, want vroegtijdig ingrijpen kan veel nare gevolgen op de lange termijn voorkomen.

Bij een late doorverwijzing is de ernst van het logopedisch probleem onnodig vergroot en zijn de negatieve gevolgen alleen nog met intensieve therapie, of al niet meer volledig te verhelpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leer- en gedragsproblemen als gevolg van het niet tijdig signaleren van taalleerproblemen. Het helpt wanneer u hier zelf alert op bent en tijdig contact met ons opneemt voor informatie. Logopedie zit immers juist in de vergoede basiszorg om laagdrempelig en preventief te kunnen zijn!