Tarieven

NZA-tarieven Logopedische behandeling per 1-1-2016:

• reguliere individuele behandeling
• anamnese en onderzoek (eenmalig)
• telefonische zitting
• overleg met derden (per keer)
• verslaglegging aan derden (per keer)
• uittoeslag (per keer)
• DTL-screening (15 min.)
• verzuimtarief

 

€ 40,53
€ 81,06
€ 20,27
€ 81,06
€ 81,06
€ 23,00
€ 20,02
contracttarief
zorgverzekeraar

 

Het tarief voor overleg met en verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer, is door geen enkele zorgverzekeraar ingekocht. Dit tarief kan daarom alleen in rekening worden gebracht aan derden (bv. ouders, school) en bij kinderen met een LGF/PGB.

Dyslexiebehandeling wordt vergoed wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan (vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie, zie Dyslexie).
Daarnaast is er ook particuliere dyslexiezorg en lees- en spellingbegeleiding mogelijk.

NZA-tarieven zijn geen contracttarieven:

Bovenstaande tarieven zijn de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) voor 2016 berekende tarieven, welke noodzakelijk zijn om onze arbeid, scholing en de praktijkkosten te dekken. Dit zijn dus niet de contracttarieven welke ons door de zorgverzekeraars worden geboden. Met ingang van 2017 worden de NZA tarieven niet meer geindexeerd. Door de contracten die ons worden geboden te ondertekenen, maken wij het u mogelijk om eenvoudig en voor volledige vergoeding in aanmerking te komen. Dat ligt bij niet gecontracteerde zorg namelijk een stuk ingewikkelder.

De contracttarieven liggen zo'n 25% onder de werkelijke kosten. Daar kan door ons wettelijk niet over worden onderhandeld. Ook zijn wij als kleine beroepsgroep niet opgewassen tegen de inkoopmacht van de grote zorgverzekeraars. De contracttarieven en het (ieder jaar toenemend) eisenpakket zijn per zorgverzekeraar anders. Dit is een moeilijke situatie voor de logopedisten in Nederland, welke niets liever willen dan u de best mogelijke zorg geven, maar daarvoor wel de financiële middelen moeten krijgen!