Klachten

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling, bespreekt u uw klacht dan eerst met de behandelend logopediste. Immers, wanneer zij geen weet heeft van uw ontevredenheid, kan zij de klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit? Wendt u zich dan tot de praktijkhoudster (Rianne Eilers, zie overkoepelend contactadres). Als uw klacht door ons niet kan worden verholpen, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Wij zijn via onze beroepsvereniging aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling paramedici, welke u een onafhankelijke klachtenfunctionaris biedt.
Zie voor meer informatie www.klachtenloketparamedici.nl