Gehoor en auditieve verwerking

Gehoor en auditieve verwerking

Voor de communicatie is het van belang dat het gehoor in orde is. Bij twijfel maken wij daarom een screeningsaudiogram. Voor wie niet meer (goed) kan horen is het belangrijk om te leren hoe dit verlies te compenseren, door bijvoorbeeld te leren spraakafzien of door het gebruik van ondersteunende gebaren. Het is ook mogelijk dat het gehoor in orde is, maar dat de auditieve verwerking niet goed verloopt. Dit heeft forse gevolgen voor de luisterontwikkeling, de taalontwikkeling en voor het leren lezen en schrijven. Bij deze problemen werken wij samen met het Audiologisch Centrum en/of de KNO-arts. www.gehoor.logopedie.nl en http://avp.jvdf.nl