Algemene informatie

Logopedische zorg

Logopedie is de zorg die nodig is als er problemen zijn met spraak, taal, adem, stem, mondgedrag, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie in woord en in schrift. Ze houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Logopedie is gespecialiseerde gezondheidszorg en is gericht op het verbeteren of herstellen van het vermogen om te communiceren. Deze zorg wordt ook geboden in het onderwijs.