Lees- en spellingsbegeleiding en nazorg

Lees- en spellingbegeleiding en nazorg

Logopedische onderzoeken en behandelingen op onze praktijklocaties worden door de ziektekostenverzekeringen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logopedie & Dyslexie Eilers heeft daarvoor overeenkomsten met de zorgverzekeraars afgesloten. Voorafgaand aan behandeling is in de meeste gevallen een verwijzing van een (huis-)arts noodzakelijk. Dyslexiebehandeling wordt vergoed wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie, zie pagina dyslexie). Daarnaast is er ook particuliere dyslexiezorg (onderzoek en behandeling) mogelijk. De duur en intensiteit van een behandeltraject hangt af van de ernst van de problematiek en van de hulpvraag. Logopedische zittingen duren gemiddeld 30 minuten per keer (waarvan 5 tot 7 minuten indirecte tijd) en vinden plaats met ouders/verzorgers als co-therapeut.

Wanneer er geen logopedische indicatie (meer) is, wordt het behandeltraject afgesloten. Wij houden ons het recht toe het voortzetten of inzetten van behandeltrajecten te weigeren, wanneer dit naar ons inzicht in strijd is met onze professionele verplichtingen en beroepsethiek.

Het kan voorkomen dat een behandeltraject van stoornissen in taal, lezen en schrijven niet binnen de vergoedingsregeling voor ernstige dyslexie valt en evenmin, of niet volledig (meer), voor vergoeding in aanmerking komt volgens de logopedische diagnosecodes. In die gevallen gelden er particuliere tarieven voor lees- en spellingbegeleiding. De particuliere tarieven hebben betrekking op de diagnosecodes ICIDH 4100 (stoornis in het lezen: dyslexie), ICIDH 4200 (stoornis in het schrijven: dysorthografie), de dyslexiescreening en de cursus "met dyslexie naar het voortgezet onderwijs". De actuele tarieven zijn te vinden in onze praktijkmap, of vraagt u er naar bij een van de logopedistes.

De cursus "Met dyslexie naar het voortgezet onderwijs" wordt gegeven i.s.m. de orthopedagogen van SPIL-Helpt, locatie Someren en is bedoeld voor kinderen uit groep 8 met dyslexie die na de zomervakantie de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. De cursus wordt gegeven in groepjes van ongeveer 6 kinderen. In totaal zijn er zes bijeenkomsten van een uur (waarvan ook een bijeenkomst met aanwezigheid van ouders én een bijeenkomst na de zomervakantie). Tijdens de cursus zullen onderwerpen aan bod komen als: dyslexie en je kwaliteiten, woordjes leren, het samenvatten van teksten, dyslexiehulpmiddelen, agendagebruik en plannen. De kosten worden niet vergoed door gemeente of zorgverzekering. Scholen kunnen deze cursus ook op de eigen locatie inkopen.

Verzoeken van ouders m.b.t. verslaglegging aan en overleg met derden wordt berekend volgens het dan geldende verslag- en overlegtarief en deze kosten kunnen niet worden verhaald op de zorgverzekering. Op de particuliere zorg en de vergoede behandeling bij ernstige, enkelvoudige dyslexie is de verzuimregeling van toepassing. Dat wil zeggen dat afspraken minimaal 24 uur van te voren dienen te worden afgezegd. Dit kan ten alle tijden via e-mail of eventueel telefonisch bij de betreffende logopediste. Indien u de behandeling niet of korter dan 24 uur van tevoren heeft afgezegd, wordt het voorgenomen tarief in rekening gebracht. Verzuimtarieven kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.