Vergoeding dyslexiebehandeling

Vergoeding dyslexiebehandeling

Wanneer uit het dyslexieonderzoek blijkt dat aan de voorwaarden voor vergoede behandeling wordt voldaan, dan wordt het volledige behandeltraject, inclusief verslaglegging en overleg, bekostigd vanuit de vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED-traject).

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. De bekostiging van onderzoek en behandeling bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) werd toen overgeheveld van de  Zorgverzekeringswet naar de Jeugdwet. Daarvoor sloten gemeenten regionaal contracten af. Wij onderzoeken en behandelen ernstige, enkelvoudige dyslexie binnen ons samenwerkingsverband met SPIL-Helpt in Zuidoost-Brabant (Peelgemeenten, Helmond, Dommelvallei). In het gemeentebeleid wordt gaandeweg meer nadruk gelegd op het sociale netwerk en de eigen regie van de cliënt. Aangezien we preventie hoog in het vaandel hebben staan en onze zorg dicht bij huis bieden (in totaal beschikken we over vijf behandellocaties binnen de gemeenten Someren en Asten met de mogelijkheid tot diagnostisch onderzoek in Lierop) en we daarbij intensief met ouders en scholen samenwerken, zien wij dat onze dyslexiezorg óók in de toekomst prima past in de visie van de gemeenten en de overheid.