Algemene informatie

Algemene informatie

Definitie: dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. Bron: Stichting Dyslexie Nederland 2008.

Als je dyslexie hebt, dan heb je niet alleen meer moeite met goed lezen en spellen, maar ook vaak met:

het bijbenen van het tempo in de klas;
het doen of onthouden van meerdere dingen tegelijkertijd (dubbeltaken);
het van buiten leren van informatie (stampwerk, dus ook tafeltjes of “simpele” sommen);
het vlot op woorden of namen komen;
het gemakkelijk formuleren van je gedachten en bedoelingen (verbaal of alleen op papier);
het begrijpen van een lange tekst omdat er veel aandacht naar het technisch lezen gaat;
het goed omgaan met je energie omdat lezen en spellen je veel moeite kosten. Ook zijn geluiden om je heen daarom extra storend voor jou.

Bovendien loop je de kans om voor dom of lui aangezien te worden, terwijl je juist éxtra hard je best moet doen om mee te komen in de klas. Daar kun je behoorlijk van uit je doen raken. Als je niet oppast dan verlies je een groot deel van je zelfvertrouwen. Ook kan het zo zijn dat je lezen en schrijven steeds meer uit de weg gaat, waardoor het niveau blijft steken. Op de middelbare school ervaar je vaak veel moeite met de vreemde talen. Alle reden dus om dyslexie tijdig te ontdekken!

In Nederland komt dyslexie bij  5 tot 10% van de bevolking voor en is daarmee een zeer veel voorkomende taal- en leerstoornis. Dyslexie kan licht, matig en ernstig van vorm zijn en er zijn meerdere factoren die bepalen hoe veel last je er van hebt. In talen die weinig klankzuiver zijn (zoals het Engels) hebben mensen er vaak nog veel meer last van. Dyslexie is een complex taalprobleem waar het kernprobleem ligt in een moeizame verwerking van spraakklanken (een fonologische verwerkingsstoornis). Logopedisten zijn daarom al vaak in een vroeg stadium betrokken bij de signalering en behandeling van dyslexie.