Aanmelding onderzoek

Aanmelding onderzoek

Aanmelding voor onderzoek volgens de vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie kan plaatsvinden via het centrale contactadres (de praktijk in Lierop).

Alleen wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden van ernst én hardnekkigheid en er geen sprake is van een dubbele diagnose (zoals ADHD of ASS), is het zinvol om het kind voor onderzoek volgens de vergoedingsregeling aan te melden. We zullen de hulpvraag daarom vooraf samen uitdiepen en u breed informeren over de mogelijkheden tot onderzoek of behandeling. Ook wanneer er twijfels zijn over de luister- en/of taalontwikkeling van uw kind of wanneer er lichte problemen zijn met lezen en/of schrijven kunt u voor advies contact met ons opnemen. Het is belangrijk om te weten dat ouders altijd zelf besluiten of en waar zij hun kind laten onderzoeken en/of behandelen in het geval van (mogelijke) dyslexie, ongeacht of het kind wel of niet voor onderzoek binnen de vergoedingsregeling in aanmerking komt.

Wanneer een kind door de ouders is aangemeld voor onderzoek volgens de vergoedingsregeling, dan dragen zij mede zorg voor het opvragen en/of het mee in orde maken van het leerlingdossier.  De ouders krijgen via Rianne een uitgebreide vragenlijst doorgestuurd die ze thuis kunnen invullen. Wanneer het dossier gevuld is met gegevens van school, ouders en de logopedie (ter onderbouwing van hardnekkigheid en ernst), dan is de pre-intake compleet en zal het leerlingdossier i.s.m. de onderzoeksinstantie op inhoud worden beoordeeld (poortwachtersfunctie). Wanneer het kind inderdaad in aanmerking komt voor dyslexie-onderzoek en er uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, dan kan de behandeling op een van onze praktijklocaties in de gemeenten Someren of Asten plaatsvinden. De eisen voor behandeling op school zijn recentelijk ernstig aangescherpt en kan alleen met een toestemmingsverklaring plaatsvinden. De orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog van de samenwerkende onderzoeksinstantie heeft supervisie over het behandeltraject.