Logopedisten

Logopedisten

Rianne Eilers
Rianne heeft zich naast haar ruime ervaring en aanvullende scholing als all-round logopediste (stem, stotteren, mondgedrag, spraak en taal) in het afgelopen decennium diepgaand gespecialiseerd op het gebied van dyslexie en taalleerproblemen. Na haar registratie als erkend dyslexiebehandelaar in 2008 is de praktijk uitgegroeid tot een dyslexiebehandelcentrum met een regiofunctie.

Rianne is de oprichtster van de  praktijk in november 1988 en tevens verantwoordelijk voor de praktijkorganisatie en het kwaliteitsbeleid. Zij is m.n. werkzaam in praktijk Lierop en is het aanspreekpunt voor zowel de dyslexiezorg als de overkoepelende zaken.

Riannne: "Geef talent de kans om zich te ontwikkelen!"
E-mail: lierop@logopedie-eilers.nl

 

 

Lieke Wijnen
Lieke is logopedist–generalist, afgestudeerd pedagoog en geregistreerd dyslexiebehandelaar. Zij is werkzaam in praktijk Someren-Wijkgebouw en Someren-Postelpark, sinds november 2009. Lieke is o.a. aanvullend geschoold op het gebied van oromyofunctionele therapie (logopedie en tandheelkunde) en dyslexiebehandeling volgens de F&L methode. Lieke heeft vanwege haar pedagogische achtergrond een belangrijke rol in de vormen van ouderbegeleiding die wij als praktijk bieden en verzorgd samen met de orthopedagogen van SPIL-Helpt de cursus "met dyslexie naar het voortgezet onderwijs".

Lieke: "Ouders zijn onmisbaar in de behandeling.
Wij leiden ze op als communicatiecoach voor het leven!"

Email: lieke@logopedie-eilers.nl

 

 

Loes van Otterdijk

Loes is logopedist-generalist en geregistreerd dyslexiebehandelaar. Zij is werkzaam in praktijk Someren-Eind en Lierop sinds augustus 2007. Loes is o.a. aanvullend geschoold op het gebied van fonologische articulatiestoornissen, sensorische informatieverwerking en de behandeling van lees- en schrijfstoornissen en dyslexietherapie volgens de F&L methode, als ook in het gebruik van compenserende ( ICT-)hulpmiddelen in de dyslexiebehandeling.

Loes: "Door bij te dragen aan kennis en begrip bij leerkrachten en ouders doen we er alles aan om de last voor het kind te verlichten. Zo dragen de breedste schouders de zwaarste lasten!"

Email: loes@logopedie-eilers.nl

 

 

Lotte van Lieshout

Lotte is logopedist-generalist en geregistreerd dyslexiebehandelaar. Zij is werkzaam in Praktijk Someren-Postelpark, Someren-Wijkgebouw en Someren-Heide sinds augustus 2011. Lotte is o.a. aanvullend geschoold voor de behandeling van de spreek- en zangstem en dyslexiebehandeling volgens de F&L methode. Ook geeft zij TOLK-training aan ouders en leiding van kinderen met een vertraagde spraak- en taalontwikkeling.

Lotte: "Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar een goede stem, spraak- en taalontwikkeling vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen enorm!" 

E-mail: lotte@logopedie-eilers.nl

 

Laurien van Horssen - Driessen

Laurien is logopedist–generalist en geregistreerd dyslexiebehandelaar. Zij is werkzaam in praktijk Nederweert, Asten en Heusden sinds augustus 2012. Zij was eerder (sinds 2009) ook werkzaam als logopediste in een praktijk voor logopedie & dyslexie. Laurien is o.a. aanvullend geschoold voor het geven van communicatieve taaltherapie, remedial teaching en dyslexiebehandeling volgens de F&L methode.

Laurien: "Leesplezier is de sleutel tot succes ! Niet nóg meer van hetzelfde, maar per kind bekijken wat het nodig heeft en een plan op maat maken. Zo halen we het beste uit ieder kind!"

Email: laurien@logopedie-eilers.nl

 

 

Minouk Hurkmans
Minouk is logopedist-generalist en werkzaam in praktijk Someren, Someren-Eind en Nederweert. Ze is in juli 2017 afgestudeerd als logopediste en heeft affiniteit met preventieve logopedie (minor "Talkabilities"). Ze werkt graag met kinderen met spraak-, taal- en leesproblemen. Ook de spreek- en zangstem hebben Minouk's warme belangstelling.

Minouk: "Voorkomen is beter dan genezen! Vroegsignalering van spraak- en taalstoornissen voorkomt laaggeletterdheid op latere leeftijd!"

Email: minouk@logopedie-eilers.nl

 

 

 

Nicole van Heugten
Nicole is logopedist-generalist en werkzaam in praktijk Someren en Nederweert. Ze is in juli 2018 afgestudeerd als logopediste en heeft tevens een bevoegdheid als onderwijsassistente. Nicole is zeer geïnteresseerd in de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen. Ze heeft een minor dyslexie gevolgd aan de hogeschool Utrecht en ze wil zich de komende jaren verder gaan verdiepen in lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Nicole: "De juiste hulp op het juiste moment kan voor een kind veel betekenen!"

Email: nicole@logopedie-eilers.nl