Contactgegevens onderzoeksinstanties

Contactgegevens onderzoeksinstanties

Hier vindt u de contactgegevens van onderzoeksinstanties waarmee wij samenwerken bij het vermoeden van dyslexie, taalleerproblemen of auditieve verwerkingsproblematiek.

1. Samenwerkingsverband SPIL-Helpt - Logopedie & Dyslexie Eilers, locatie Someren/Lierop (keurmerk Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie)

SPIL staat voor Samenwerking in Psychodiagnostiek en Intensieve behandeling bij Leer- en gedragsproblemen. SPIL bestaat uit samenwerkende zorgprofessionals met een eigen praktijk en is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van dyslexie.

SPIL-Helpt locatie Someren bestaat uit drs. Hanny van der Schoot (orthopedagoog-generalist), Stèfanie van Hout (orthopedagoog NVO),  Meerte Bergmans (orthopedagoog NVO) en Rianne Eilers (logopediste, praktijkhoudster en geregistreerd dyslexiebehandelaar). U kunt bij SPIL-Helpt ook terecht voor zorg en diagnostiek bij andere leer- en gedragsproblemen. Kijk voor meer informatie op www.spilhelpt.nl

In de DBC-samenwerking met SPIL-Helpt maken we in de dyslexiebehandeling gebruik van de F&L–methode®; Fonologische en Leerpsychologische methode voor de behandeling van dyslexie. Zie fenlexpertisecentrum.nl voor meer informatie en effectonderzoeken.

Contact en aanmelding SPIL-Helpt locatie Someren (Zuidoost Brabant): aanmelding kan plaatsvinden via het contactformulier op de website www.spilhelpt.nl of van www.logopedie-eilers.nl.  Voor vragen en aanmelding kunt u ook telefonisch terecht bij de praktijk in Lierop (Rianne Eilers,  tel. 0492-331818),  of via de locatie van SPIL-Helpt in Hedel (tel. 073-5995780).

 

2. Audiologische Centra

Het dyslexieteam van het audiologisch centrum bestaat uit de volgende disciplines: GZ-psychologe, orthopedagoge, spraak- en taalpathologe, orthodidacticus, audioloog, i.s.m. NVLF/KD-geregistreerde en gecontracteerde logopedist-dyslexiebehandelaar in de periferie.

Hulpvragen: Op een audiologisch centrum kunt u terecht voor uitgebreid gehooronderzoek, onderzoek en advies bij Auditieve Verwerkingsproblemen, Onderzoek bij (ernstige) spraak- en taalproblemen (STAP/FAN-analyse), onderzoek naar moedertaalverwerving, Cluster 2 (her)indicatieonderzoek, Psychologisch en Orthodidactisch Onderzoek, Dyslexie-DBC (Diagnose-BehandelCombinatie).

Procedure: Bij een onderzoeksvraag naar dyslexie of auditieve verwerkings-problematiek, maken wij een verslagje voor de huisarts met de vraag om onderzoek naar Auditieve Verwerking Problemen (AVP) en/of dyslexie. Ouders sturen de verwijzing bij aanmelding mee. Het audiologisch centrum stuurt de benodigde formats toe voor ouders en school. De inhoud van het leerlingdossier kan worden gevonden op www.masterplandyslexie.nl.

Contactgegevens audiologische centra:

Adelante Audiologie & Communicatie locatie Eindhoven en Hoensbroek (keurmerk NKD)

 

Aanmeldingen voor onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie (Midden-Limburg);

Secretariaat Team Taal via Locatie Hoensbroek (Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie):
Afsprakenlijn: 045-5282962 (mw. Ellis van der Linden, ook voor locatie Eindhoven)
Bezoekadres: Zandbergseweg 111, 6432 CC Hoensbroek
Postadres: Postbus 88, 6430 AB Hoensbroek
E-mail: taal@adelante-zorggroep.nl
Internet: www.adelante-zorggroep.nl (Audiologie & Communicatie, klik door op “voor uw kind”)

 

Aanmeldingen Auditief Verwerkingsonderzoek en/of dyslexie t/m 18 jaar:

Secretariaat Team Taal via Locatie Hoensbroek (zie bovenstaande contactgegevens)

 

Aanmeldingen Auditief Verwerkingsonderzoek zonder vermoeden van dyslexie:

Libra Revalidatie en Audiologie
Locatie Audiologisch Centrum Eindhoven
Afsprakenlijn: 088-3133100 (mw. Marjo Brans; ma. t/m do.) / 045-5282962
Bezoekadres: Torenallee 20, gebouw Videolab 5617 BC Eindhoven
Postadres: Postbus 1322, 5602 BH Eindhoven
E-mail: aceindhoven@libranet.nl
Internet:www.libranet.nl (Revalidatie & Audiologie, klik door op "kinderen en jongeren").

 

Adelante Audiologie & Communicatie locatie Venlo/Blerick (Noord-en Midden Limburg, keurmerk NKD):

Unit taal: onderzoek naar e.e.dyslexie en auditief verwerkingsonderzoek;
(Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie)
Afsprakenlijn unit taal: 045-5283355
Bezoekadres: Van Laerstraat 45, 5922 AA Venlo-Blerick
E-mail: info@adelante-zorggroep.nl
Internet:www.adelante-zorggroep.nl (Audiologie & Communicatie, klik door op “voor uw kind”).

 

2. H&G Onderwijs Weert: ( Midden-Limburg, keurmerk NKD)

E-mail: secretariaat@hgonderwijs.nl
Internet:www.hgonderwijs.nl
Procedure: Aanmelding kan plaatsvinden via de website of telefonisch via de locatie Geleen (046-4744755). Daar kunt u ook terecht met vragen.

 

Bezoekadres locatie Weert:

Gouverneurlaan 1, 6002 EC Weert
Telefoon: 0495-545447

 

Disciplines H&G Onderwijs zijn:

GZ-psycholoog, orthopedagoog, kinder- en jeugdpsycholoog i.s.m. logopedist-dyslexiebehandelaar in de periferie. Naast dyslexie-onderzoek is er onderzoek mogelijk naar dyscalculie, NLD, hoogbegaafdheid, school- en beroepskeuze.