Welkom bij Logopedie & Dyslexie Eilers

Zie de actuele maatregelen rondom Corona bij "Contact en aanmelden".

Logopedie & Dyslexie Eilers bestaat uit vijf logopedistes die werkzaam zijn op vijf locaties in de gemeenten Someren en Asten (dyslexiezorg), zodat de behandeling altijd dicht bij huis kan plaatsvinden. U kunt bij ons terecht bij klachten op het gebied van spraak, taal, adem, stem, mondgedrag, gehoor, slikken en voor dyslexiezorg. De praktijk bestaat ruim 30 jaar en in die tijd is er veel ervaring opgedaan. Ook is er een goede samenwerking opgebouwd met huisartsen, medisch specialisten, CB-artsen, tandartsen, orthodontisten, orthopedagogen, psychologen, audiologische centra en revalidatiecentra in Zuidoost-Brabant. Wij werken intensief samen met scholen en kinderopvang en hebben preventie hoog in het vaandel staan.

We zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF) en zijn allen BIG-geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici (KP). Wat betreft onze dyslexiezorg staan wij ingeschreven in het NVLF-register voor dyslexiebehandelaars en bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Ook staan we op de CONO-lijst voor beroepen in de zorg. Hiermee zijn we bekwaam en bevoegd om (ernstige, enkelvoudige) dyslexie te behandelen.

Voor u is het prettig om te weten dat wij om aan deze kwaliteitseisen te voldoen, op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Dit doen we door intensieve bijscholing en deelname aan kwaliteitskringen, intervisie en andere overlegstructuren. Onze kennis en ervaring wisselen wij ook onderling dagelijks uit. Voor u is er daarom altijd een logopedist die bij u past!

We zijn er trots op dat we in januari 2019 voor de 3e keer de tweejaarlijkse vrijwillige kwaliteitstoets logopedie (audit) hebben behaald. Dit met een zeer positieve beoordeling van 100% conform op zowel de dossiertoetsen voor alle logopedistes en zorgverzekeraars, als voor alle praktijklocaties en de praktijkorganisatie. Voor ons is dit een extra impuls om de beste zorg te blijven leveren!