Behandelinformatie

Behandelinformatie

Dyslexiebehandeling valt onder de gespecialiseerde logopedie. Om deze behandelingen te kunnen en mogen geven zijn er strenge eisen gesteld. Zo moeten we onafhankelijk zijn van scholen en allen ingeschreven staan in het NVLF-register voor dyslexiebehandelaars, de CONO lijst van beroepen in de zorg en bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Hiermee zijn we bekwaam en bevoegd om (ernstige, enkelvoudige) dyslexie te behandelen. Voor u is het belangrijk om te weten dat wij, om aan deze kwaliteitseisen te blijven voldoen, op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dyslexiegebied door scholing en deelname aan bijvoorbeeld kwaliteitskringen en intervisiegroepen. Omdat er binnen onze groepspraktijk veelvuldig overleg en uitwisseling van kennis plaatsvindt, kunnen we ieder kind een behandeling op maat geven.

Wij werken als logopedist-dyslexiebehandelaars samen met de psychologen en orthopedagogen van SPIL-Helpt (locatie Someren), het audiologisch centrum (Adelante Eindhoven, Hoensbroek en Venlo) en met H&G Onderwijs (Weert). Zij zijn gespecialiseerd in dyslexie-onderzoek en hebben de supervisie over het behandeltraject. We vormen op deze manier samen een  Diagnose Behandel Combinatie (DBC) voor de ernstige,  enkelvoudige dyslexie in de zorg. Door onze krachten te bundelen kan er breed onderzoek worden gedaan (zowel audiologisch, psychologisch als orthodidactisch) en kan de gespecialiseerde behandeling van uw kind tóch dicht bij huis plaatsvinden.

Ook bij milde, lichte, of niet enkelvoudige vormen van dyslexie (zoals bij vermoedens van bijkomende aandachts- en/of gedragsproblemen) en bij auditieve verwerkingsproblematiek is er diagnostiek en behandeling mogelijk, maar deze valt buiten de DBC-structuur. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden voor uw kind.