Tarieven

NZA-tarieven Logopedische behandeling per 1-1-2016:

• reguliere individuele behandeling € 40,53
• eenmalig logopedisch onderzoek € 81,06
• telefonische zitting € 20,27
• overleg met derden (per keer) € 81,06
• verslaglegging aan derden (per keer) € 81,06
• uittoeslag (per keer) € 23,00
• DTL-screening (15 min.) € 20,02
• verzuimtarief contracttarief
zorgverzekeraar

Het tarief voor overleg met en verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer, is door geen enkele zorgverzekeraar ingekocht. Dit tarief kan daarom alleen in rekening worden gebracht aan derden (bv. ouders, school) en bij kinderen met een LGF/PGB.

Dyslexiebehandeling wordt vergoed wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan (vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie, zie Dyslexie).
Daarnaast is er ook particuliere dyslexiezorg en lees- en spellingbegeleiding mogelijk.

NZA-tarieven zijn geen contracttarieven:

Bovenstaande tarieven zijn de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) voor 2016 berekende tarieven, welke noodzakelijk zijn om onze arbeid, scholing en de praktijkkosten te dekken. Dit zijn dus niet de contracttarieven welke ons door de zorgverzekeraars worden geboden. Met ingang van 2017 worden de NZA tarieven niet meer geindexeerd. Door de contracten die ons worden geboden te ondertekenen, maken wij het u mogelijk om eenvoudig en voor volledige vergoeding in aanmerking te komen. Dat ligt bij niet gecontracteerde zorg namelijk een stuk ingewikkelder.

De contracttarieven voor 2016 liggen echter zo'n 25% onder de werkelijke kosten
(het NZA-tarief). Daar kan door ons wettelijk niet over worden onderhandeld.
Ook zijn wij als kleine beroepsgroep niet opgewassen tegen de inkoopmacht van de grote zorgverzekeraars. De contracttarieven en het (ieder jaar toenemend)
eisenpakket zijn per zorgverzekeraar anders. Doordat logopedie voor het vijfde
jaar op rij onder de kostprijs wordt ingekocht onderschrijden wij het budget,
waardoor er door de regering mogelijk een extra korting wordt doorgevoerd.
Dit is een moeilijke situatie voor de logopedisten in Nederland, welke niets liever
willen dan u de best mogelijke zorg geven, maar daarvoor wel de financiële
middelen moeten hebben! Onze beroepsvereniging voert hierom een publiekscampagne waarin de kwaliteit van de logopedie centraal staat.
Zie ook: www.logopedie.nl/site/campagnes